Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego § 1 Postanowienia wstępne ⦁ Sklep internetowy Sypanki, dostępny pod adresem internetowym www.sypanki.com prowadzony jest przez Bożenę Kościółek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SYPANKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7341007567 REGON 490523735 ⦁ Niniejszy Regulamin skierowany jest Dowiedz się więcej…